Što je to vrijeme a što klima?

Wednesday, November 30th, 2016, Author posted in Astronautika |

svemirsko vrijeme_ASvakodnevno se susrećemo sa pojmovima vrijeme i klima. Bezmalo svi na mobilnim telefonima imamo bar jednu „vremensku“ aplikaciju, pri tome ne mislimo na kronološko već na ono drugo „vrijeme“. A što je zapravo to „drugo vrijeme“ u meteorološkom smislu. Možemo reći kako je to skup dinamičkih, promjenjivih čimbenika i pojava iznad određenog područja u kratkom (dan ili nekoliko dana) ili vrlo kratkom (trenutačno ili unutar nekoliko sati) kronološkom vremenskom razdoblju. Većina čimbenika i pojava skoncentrirana je na na svega nekoliko stotina pa do par tisuća metara iznad površine. U srednjim i gornjim dijelovima troposfere (od 5.000m prema nešto više od 10.000m) pa dalje uvis prema tropopauzi i stratosferi vrijeme kakvo ga svakodnevno doživljavamo na površini, uvjetno rečeno i ne postoji. Bliže je svemirskim uvjetima nego Zemaljskim. Kada koristimo termin klima onda tu podrazumijevamo skup meteoroloških čimbenika i pojava koje u dužem vremenskom razdoblju (mjeseci, godine, desetljeća..) čine prosječno stanje atmosfere iznad Zemlje ili pojedinih makro i mikro lokaliteta. Zahvaljujući ljudskoj zaboravnosti te nerijetkim, pomalo neopreznim, korištenjem termina vrijeme odnosno klima, često dolazi do prave konfuzije ovih pojmova i zabluda. Želimo li biti precizni iste moramo koristiti u jasno istaknutom kontekstu. Vrijeme se mijenja iz sata u sat a reći kako je došlo do promjene klime zbog par dana hladnijeg ili toplijeg vremena od pretpostavljenog u nekom razdoblju godine nije ispravno. Zalazak Sunca PulaKlimu možemo promatrati na kronološkoj skali od nekoliko desetaka, nekoliko stotina, nekoliko tisuća godina ili i na dužem razdoblju. Osim zemaljskog vremena i klime pomalo smo stidljivo unazad desetak ili nešto više godina počeli u našu svakodnevicu uvoditi i svemirsko vrijeme odnosno svemirsku klimu. Zasad to tako niti ne percipiramo ali sve više vodimo računa primjerice o UV zračenju, a ono je samo nama najistaknutija manifestacija svemirskog vremena. Tako možemo ustvrditi kako je svemirsko vrijeme skup pojava, uvjeta i situacija u bliskom prostoru oko Zemlje opažano i projicirano u veoma kratkom vremenskom razdoblju. Iznimno dinamični, promijenjivi uvjeti koje uzrokuje Sunce i bliski međuzvjezdani prostor. Shodno tome za svemirsku klimu možemo reći kako se radi o skupu pojava, uvjeta i situacija u bliskom prostoru oko Zemlje opažano i projicirano u dužem vremenskom razdoblju a koji su ponajprije uvjetovani aktivnošću zvijezda u nama bliskom međuzvjezdanom području naše galaktike. Danas znamo kako su zemaljska i svemirska meteorologija povezane a njihove rezultante naša su svakidašnjica.