Satelit

pikosatelitProjekt satelit podrazumijeva osmišljavanje, izradu, testiranje, lansiranje i  održavanje u operativnom stanju pikosatelita u Zemljinoj orbiti u trajanju od 30 do 90 dana . Prema međunarodnoj definiciji podjele satelita, riječ je o letjelici (pikosatelitu) mase do 1000g, dimenzija 100x100x100mm.

Radi se o izgradnji i operativnoj upotrebi autonomnog, umjetnog Zemljinog satelita porijeklom iz Hrvatske. U realizaciju ovog projekta pored članova Astronomske udruge Vidulini uključeni su i naši suradnici iz zemlje i inozemstva (SYNERGY MOON).

Projekt je edukacijski, tehnološki, znanstveno i medijski promatrano vrhunac ljudskog potencijala (znanja i tehnologija) pojedine zemlje i njenih građana.

Radni naziv našeg pikosatelita je CROPSAT (izvedenoCROatia Pico SATelite).

U sklopu ovog projekta izrađena su dva inženjerska modela tipa 000/A i 000/B dok se model tipa 000/C upravo gradi. Pored njih izrađena su i dva primjerka  tipa 001, u naravi opitni modeli s punom funkcionalnošću za testiranje i demonstraciju. U tijeku su radovi na modelu tipa 002 koji predstavlja potpuni letni model. Nakon njegove konstrukcije i ispitivanja pristupiti će se izradi modela tipa 003 koji će letjeti u svemir.

P-000/A predstavlja “mock up” pikosatelita klase “cube sat”. Konstrukcija u M1:1 izrađena je od aluminijuma. Model izradio Siniša Maretić.

P-000/B predstavlja “mock up” pikosatelita klase “tube sat”. Konstrukcija u M1:1 izrađena je od aluminija, plastike, pleksiglasa. . Sadrži sve konstruktivne elemente, nosivu konstrukciju, platforme za opremu, panele i drugo. Model izradio Siniša Maretić.

P-000/C predstavlja “mock up” sustava za smještaj i izbacivanje pikosatelita iz teretnog prostora rakete s pripadajućim pikosatelitom tipa 000 namijenjen edukaciji i gabaritno-masenim testiranjima.

P-001/A inženjerski model s punom funkcionalnošću namijenjen ispitivanjima i demonstraciji. Pri njegovoj konstrukciji upotrijebljeni su materijali, oprema i komponente dostupne na tržištu. Model izradio Željko Mogoroš.

P-001/B inženjerski model pune funkcionalnosti izrađen od strane Slavka Stojanova. Zemaljska testiranja ovog sustava uspješno su obavljena tijekom 2010.

P-002 pikosatelit punih letnih sposobnosti i opremljenosti koji se sada projektira i gradi. Ovaj model neće letjeti u svemir. Njegova je namjena testiranje svih komponenti i cijeline te integracija znanja i iskustva za letni model (003).  P-002 će naknadno služiti kao rezerva za P-003 te prolaziti kroz iste operativne sekvence nakon lansiranja P-003 u svemir.

P-003 letjelica za let u svemir. Radovi na njoj započeti će početkom ljeta. Ovisno o financijskim sredstvima i dostupnoj opremi te mogućnosti privatne američke tvrtke Interorbital Systems (CA, SAD) lansiranje  P-003 u svemir moglo bi biti već krajem ove godine.