Info 27.02.2011.

Sunday, February 27th, 2011, Author posted in Naše novosti |

Prema dogovoru sa Tehničke konferencije Astronautika tima AUV održane 19. i 20. veljače s današnjim danom “online” je Forum za članove A-tima.

Forum se nalazi na; www.astronautika.com/forum ,  zatvorenog je tipa i namijenjen je isključivo  za potrebe članova A-tima.