Info 22.08.2009.

Sunday, August 23rd, 2009, Author posted in Naše novosti |

Dana 22.kolovoza ove godine sa lokacije 1km SSE od Vidulini, lansiran je eksperimentalni balon HISTRION-ESP-2 (H-ESP-2, “Eksperimentalni Stratosferski Putnik”). Dvometarski balon i instrumentalni odjeljak povezani su spojnim kablom na kojem se nalazi i padobran za spuštanje. Unutar instrumentalnog odjeljka nalazi se (jeftina) kamera za snimanje. Kako je riječ o eksperimentalnom lansiranju te prikupljanju iskustava drugi instrumenti nisu postavljeni unutar instrumentalnog odjeljka. Nadamo se kako će uočljive boje i jasne natpise na H-ESP-2 biti uočene prilikom slijetanja. Sada nam preostaje čekanje na dojavu o pronalasku balona i instrumentalnog odjeljka. Za početak rujna planira se lansiranje HISTRION-SERM-2 misije a potom i HISTRION-SERM-1. Oznaka SERM označava; Stratospheric Education and Research Mission.

Igor Puhar