Svemirska postaja na asteroidu?

Thursday, January 10th, 2013, Author posted in Astronautika |

Stručnjaci NASA-e i Kalifornijskog tehnološkog instituta predlažu jedan od najneobičnijih eksperimenata u kosmosu – hvatanje asteroida mase 500 tona i gradnju na njegovoj površini male kosmičke stanice koja bi se koristila kao ‘usputna’ stanica za vreme letova na Mars. Projekat će uskoro razmatrati Department za politiku nauke i tehnologije Bele kuće. Preliminarna cena prve razvojne faze projekta, koja bi trebala da traje 10-12 godina, iznosi 2.6 mlrd dolara. Kako je reč o unikatnom eksperimentu, koji predvidja praktično prebacivanje jednog kosmičkog tela sa jedne na drugu orbitu, detalji projekta se drže u tajnosti. Za sada se zna da će ‘kapsula hvatanja’ asteorida biti izbačena u kosmos pomoću RN “Atlas-5”. Došavši do asteroida, kapsula izbacuje neku vrstu ‘mrežu’ koja će obmotati asteroid. Zatim sledi paljenje motora koji treba da zaustavi rotiranje nebeskog tela i njegovo preusmerenje u neku gravitaciono neutralnu tačku (najverovatnije je reč o jednoj od Lagranžeovih tačaka). Posle toga će na asteoridu početi gradnja kosmičke stanice. Spomenuli smo prvu razvojnu fazu projekta koja će trajati 10-12 godina. Tokom nje, astronomi bi trebali da pronadju asteroid koji svojim razmerama i položajem u kosmosu odgovara cilju projekta. Takodje, treba razviti snažan raketni motor na električni pogon za prenos objekta mase 500 tona kroz kosmos i organizovati čovekov povratak na orbitu oko Meseca negde oko 2020. Poslednji zadatak je neophodan da bi se detaljno proučili svi aspekti ovog projekta i dao odgovor na pitanje – dali je ovaj eksperiment ostvariv. Pored NASA-e, za asteoride se interesuje i kompanija Planetary Resources koja je nedavno obelodanila planove da u narednih deset godina započne iskopavanje ruda na asteoridima koji su najbliži Zemlji. Pre toga, 2016. će prema asteoridu RQ36 biti lansiran aparat Osiris-Rex koji će na Zemlju dostaviti uzorke tla sa ovog nebeskog tela. Ovaj asteroid je inače vrlo bogat ugljenikom, ključnim elementom svih organskih molekula.

Tekst napisao: Grujica Ivanović

Izvorno objavljeno na portalu Astronomskog magazina, www.astronomija.co.rs

Prenosimo uz dozvolu autora i Astronomskog magazina.