Spektar-RG

Monday, December 31st, 2012, Author posted in Astronautika |

 ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» radi na kosmičkom teleskopu (opseratoriji) “Spektar-Rentgen-Gama”(Spektar-RG). Ova orbitalna astrofizička opservatorija predviđena je za istraživanje svemira u gama i rengentskom spektralnom dijapazonu (crnih rupa, neutronskih zvezda i galaktičkih jezgra). Koncepciju ovakvog teleskopa razradili su sovjetski i svetski naučnici još krajem 1980.godine.  Danas je ovaj aparat sastavljen iz dva glavna instrumenta – ruski rentgenski teleskop ART-XC (pravi ga ruski atomski centar u “Сарове (ВНИИЭФ)”, a glavnu razradu je dao odgovarajući institut Ruske akademije nauka), i teleskop “eROSITA” instituta “Maks Plank” (Bon, Nemačka). Prvi rok za lansiranje je bio novembar 2013. godine, ali posle neuspeha sa “Fobos-Grunt”-om “НПО Лавочкин” je propisao zamenu dela elektronike sa visokokvalitetnim komponentama klase “space” i “military”. Otuda je novi termin lansiranja predviđen za četvrti kvartal 2014.godine. Trenutno se radi na sklapanju i testiranju naučne opreme ove opseratorije (radovi idu po predviđenoj dinamici i ne očekuju se dalji zastoji). Predviđeno je da opseratorija radi, najmanje, 7 godina, a 40 puta nadmašuje osetljivost prethodnog posmatranja 90 godina prošlog veka, pomoću satelita “ROSAT”. Radiokompleks aparata biće kompatibilan i sa stranim zemaljskim stanicama praćenja. Bazni modul za opsluživanje opservatorije je platforma “Навигатор”, koju proizvodi “НПО им. С.А. Лавочкина”. Ovaj modul sadrži sisteme neophodne za upravljanje aparatom – kompleks upravljanja, radiokompleks, sistem elektrosnabdevanja, sistem motora. Masa ovog teleskopa je oko 800 kg i bio bi lansiran na tačku Lagranžea L2 gde je uravnotežena privlačna sila Zemlje i Meseca (na udaljenosti približno 1,5 mil. km. od Zemlje).

Tekst napisao:  Milorad Crevar

Izvorno objavljeno:  Astronomski magazin, www.astronomija.co.rs

Preuzeto s dopuštenjem autora i portala Astronomski magazin.