Curiosity započeo bušenje stijena na Marsu

Sunday, February 10th, 2013, Author posted in Astronautika |

Nakon pola godine provedenih na Marsu rover Curiositi  je prvi put upotrebio svoju bušilicu koja je ugrađena na vrhu njegove robotske ruke. Bilo je to 8. veljače ove godine, 182.-gog SOLa (Marsovog dana) od kako se rover iskrcao na  susednu planetu. Rover je u odabranom, vlaknastom i fino granuliranom komadu stene izbušio rupu širine 1,6 i dubine 6,6 centimetara kako bi zavirio u njenu unutrašnjost, odnosno kako bi iz nje uzeo uzorke koje će zatim analizirati u svojoj laboratoriji. Naučnici veruju da su ovim bušenjem obezbedili dovoljnu količinu uzoraka za vršenje analize, a očekuju da će, uz ostalo, analize pružiti dokaze o vlažnom okruženju u kojem se nalazi stena. Tokom novembra prošle godine za sa Marsa su stizale zagonetne vesti i nagoveštaji o važnim otkrićima, pa je tako rečeno da su instrumenti Kujuriozitija detektovali metan koji je inače nusprodukt života, ali se kasnije ispostavljalo da su u pitnjau odrđene neželjene zalihe ovog gasa koje je rover na Mars doneo sa Zemlje. Da ne bi došlo do sličnih pogrešnih zaključaka ovog puta će deo prikupljenog praha stene poslužiti da se očiste i odstrane tragovi materijala koji, ako ih ima, zapravo potiču sa Zemljie i koje je rover slučajno prikupio i doneo na Mars iz perioda svog zemaljskog života. Svi instrumenti rovera su pre pakovanja za put na Mars detaljno očišćeni, ali pomenuto iskustvo govori da je potpuono čišćenje praktično nemoguće. Inače, da dodamo da su inženjeri posvetili izuzetnu pažnju konstruisanju roverove bušilice. Oni su napravili osam različitih bušilica, sa njima izbušili 1200 rupa u dvadeset različitih zemaljskih stena da bi izabrali najbolju za planirane radove na Marsu. Sada ostaje da čekamo rezultate analize prikupljenog stenovitog praha. Za analizu skupljeni prah stene će se prosejati jednom ili više puta kako bi se odstranile sve čestice veće od 150 mikrona. Posebno sito će propustiti samo sitne, fine čestice u roverovu laboratoriju u kojoj će se vršiti njihova analiza.

Uz dozvolu autora i portala preuzeto sa:

Astronomski magazin – www.astronomija.co.rs