AEPA Vidulini, pogledajte kako će izgledati

Tuesday, February 7th, 2017, Author posted in Astronautika |

AEPA Vidulini_cijeli pogled_webProšlog mjeseca Općina Žminj i Astronomska udruga Vidulini najavili su radove na AEPA Vidulini sa planiranim otvorenjem 12. travnja. Astronomsko Edukativni PArk (AEPA) Vidulini predstavljati će novu vrijednost u smislu posebnosti i prepoznatljivosti kako Žminjštine tako i Istre. U naravi radi se o markantnoj nezahtjevnoj instalaciji na lokalitetu „Križine“, nedaleko naselja Vidulini. Uz uvažavanje postojećeg bilja i drveća te dodavanjem nekoliko novih, autohtonih, vrsta predstavljati će mikro arboretum. Svo bilje i drveće će se označiti primjerenim identifikacijskim pločicama. Četiri velika kamena biti će u centru AEPA raspoređena prema stranama svijeta i tako označeni (N,S,W,E). Centralno mjesto između kamenih blokova pripasti će se stupu sa putokazima prema svjetskim metropolama, njihovim nazivima i prikazom udaljenosti do istih. Stup će ujedno biti i sunčana ura, odnosno gnomon – najstariji astronomski instrument kojeg je ljudska vrsta koristila za orijentaciju, kalendar i određivanje vremena tijekom dana. Kako se lokalitet AEPA Vidulini nalazi na razmeđu nekoliko postojećih biciklističkih staza (moguće bude i novih) a nije zanemariv ni promet domaćih i stranih (slučajnih ili namjenih) putnika odnosno turista ova će instalacija zasigurno naći svoje mjesto na profilima društvenih mreža i medija te time ispuniti i svoju širu društvenu zadaću uklučujući i edukativni aspekt. Pogledajte „3D trailer ilustracije“ (Vasilije Ristović) kako će to uskoro izgledati.