Edukacija

Osim znanstveno-istraživačkog i tehnološkog karaktera projekta www.astronautika.com veliku ulogu u našim aktivnostima ima korpus edukacijskih aktivnosti.

Smatramo kako je od iznimne važnosti u projekt uključiti učeničku i studentsku populaciju te cijeokupnu javnost.

  • Edukacijski materijali za uzrast djece od 4 do 7 godina.
  • Edukacijski materijali za uzrast djece od 8 do 12 godina.
  • Edukacijski materijali za mlade od 13 do 16 godina. (http://orbit.medphys.ucl.ac.uk/ , Simulacija upravljanja svemirskim brodovima)
  • Edukacijski materijal za mlade od 17 do 20 godina (http://www2.jpl.nasa.gov/basics/ , Osnovi problematike leta u svemir)
  • Predloži edukacijski set

Pored praktičnih radova gore navedene rasčlambe u edukacijske aktivnosti spadaju i mnogobrojni članci iz svijeta astronautike koje donosimo na dnevnoj bazi. (Materijali u pripremi – molimo za razumijevanje!)

Linkove pripremio; Pol Negri.